6 februari 2018

BN de Stem: 'Wat betekent uitstel LPM?'


door Henk den Ridder | disndag 6 februari 2018 | BN/De Stem

CDA en GroenLinks in Den Bosch vrezen dat bedrijven afhaken voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM), nu de aanleg van dat bedrijventerrein keer op keer wordt uitgesteld. De partijen hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De ontwikkeling van LPM ligt zo goed als stil. In 2016 trok de Raad van State (RvS) een streep door het provinciaal inpassingsplan voor het park; vanwege een procedurefout, niet vanwege inhoudelijke bezwaren. Het plan werd aangepast en weer ingediend. Maar toen kwam de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op tafel, een nieuwe wet om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Deze wet staat op gespannen voet met de Europese Vogel- en Habitatlijn, en om over dat laatste duidelijkheid te krijgen is de RvS naar het Europese Hof gestapt. Maar het kan wel twee jaar duren voor er een uitspraak komt, en pas daarna kijkt de RvS weer naar het plan voor Moerdijk. CDA en GroenLinks zijn benieuwd naar de financiële gevolgen van dit uitstel. Voor de provincie én voor het Havenbedrijf Moerdijk.

Een ander aspect is het geld dat beschikbaar komt voor de gemeente Moerdijk. Zo gauw er een definitief bestemmingsplan voor het LPM is, vloeien er namelijk miljoenen naar die gemeente om de leefbaarheid te verbeteren. Er staan diverse projecten op til die worden uitgevoerd als die extra euro's binnenrollen. Zo wordt in het dorp Moerdijk dit jaar een begin gemaakt met het herinrichten van het gebied rond de kerk. Dat zou worden betaald uit de extra LPM-inkomsten. Nu moet de gemeente een andere geldbron aanboren om het plan uit te voeren.

Gedeputeerde Staten geeft binnenkort antwoord.