2 februari 2018

BN de Stem: Grond voor ophoging van LPM 'is niet vervuild'


Reactie gemeente Moerdijk op actievoerder Wim Rijnart

De grond waarop het Logistiek Park Moerdijk wordt gebouwd, is schoon. Volgens de gemeente net zo schoon als in speeltuinen.

door Geert Nijland | vrijdag 2 februari 2018 | BN/De Stem

De grond die gebruikt wordt voor de ophoging van het terrein voor het Logistiek Park Moerdijk is niet vervuild. Dat antwoordt de gemeente Moerdijk op vragen van deze krant.

Aanleiding hiervoor was de talkshow in café De Bakkerij in Zevenbergen waarin de Moerdijkse actievoerder Wim Rijnart suggereerde dat dit wel het geval is.

Volgens woordvoerster Connie Polak van de gemeente Moerdijk is de grond afkomstig van de voormalige Shell-reserve bij de Energieweg en de Chemieweg. ,,De algemene kwaliteit van de grond wordt in de bodemkwaliteitskaart gekwalificeerd als schoon", zegt Polak.

,,Ook wordt voldaan aan kwaliteit 'Achtergrondwaarde'. Dit houdt in dat de grond 'bijna schoon' is. Deze kwaliteit grond kom je overal in Nederland tegen, bijvoorbeeld ook in woonwijken en speeltuinen. Daarbij komt dat op de toekomstige locatie van het Logistiek Park Moerdijk grond van de klasse 'industrie' mag worden toegepast", zegt Polak.

De gemeente Moerdijk stelt dat het gebruik van volledig schone grond niet vanzelfsprekend is. Polak: ,,Beleidsmatig is afgewogen dat, populair gezegd, het niet gebruikelijk is om hele schone grond te gebruiken voor de ophoging van een gebied dat als bedrijventerrein wordt gebruikt. Uiteraard is de kwaliteit van de toe te passen grond geen enkele belemmering voor de activiteiten die daar in de toekomst worden uitgevoerd en de mensen die daar op werken."

Polak zegt dat er daarom geen 'schone grondverklaring' aanwezig is. ,,Een dergelijke verklaring bestaat in formele zin niet. Voor zover er een certificaat, of uitgevoerde AP04-keuring ontbreekt, heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, vooruitlopend op de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart, besloten de toepassing van de grond op het LPM-terrein te gedogen. De kwaliteit van de grond staat vast en het past binnen het gemeentelijk beleid", aldus Polak.

Wim Rijnart zegt namens de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) dat het verhaal van de gemeente Moerdijk 'vaag' is. ,,Het zal allemaal wel volgens de regels verlopen, maar niet duidelijk is om welke stoffen het gaat en of deze kwaad kunnen voor het grondwater of drinkwater. Niet erg transparant, vind ik."