20 februari 2018

BN de Stem: Platanen Den Hoek verhuizen tijdelijk naar sportvelden


Het plan was om de platanen in de middenberm van de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek te verplaatsen naar de zuidelijke entree van het dorp. Maar dat plan gaat niet door.

door Henk den Ridder | dinsdag 20 februari 2018 | BN/De Stem

De 27 bomen moeten weg omdat de Hoofdstraat en de Driehoefijzersstraat opnieuw worden ingericht.

Verhuizing naar de zuidpunt van het dorp bleek echter niet mogelijk te zijn. De platanen verhuizen nu naar de sportvelden in de Sporenbergstraat.

De bomen worden daar tijdelijk geplaatst. Als de herinrichting van de doorgaande weg door Den Hoek klaar is, krijgen ze een definitieve plek toegewezen. De route Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat wordt dit jaar heringericht om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. In overleg met inwoners is gekozen voor extra bomen en vaste planten die samen met de andere aanpassingen moeten zorgen dat het verkeer wordt afgeremd en sluipverkeer wordt ontmoedigd.

Tegelijk met dit werk wordt straks de gasleiding door Enexis verlegd, de waterleiding door Brabant Water gesaneerd en vervangt de gemeente de riolering. De verwachting is dat deze klussen ongeveer een jaar duren.