28 maart 2018

BN de Stem: Strijd tegen sluipverkeer


ZEVENBERGSCHEN HOEK - In De Zevensprong worden woensdag 4 april de werkzaamheden toegelicht die dit voorjaar worden uitgevoerd in de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Er zijn die dag twee zittingen. De eerste
van 15.00 tot 17.30 uur en de tweede van 19.30 tot 21.30 uur.

De herinrichting is het sluitstuk van de ‘Leefbaarheidsimpuls voor Zevenbergschen Hoek'. Jarenlang is het dorp geplaagd door sluipverkeer dat de A16 of de A17 wil vermijden. Dit plan moest daar een eind aan maken.

Na de herinrichting van de Geldersedijk en De Vlijt zijn nu de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat aan de beurt. Tegelijkertijd blijft de gemeente alert op de bestrijding van sluipverkeer; tijdens spitstijden zal er in
het dorp nog altijd regelmatig worden gecontroleerd.

Het werk is gegund aan Kroeze Infra BV, dat bedrijf is ook op de inloopdag aanwezig, net als waterleidingbedrijf Brabant Water en netwerkbeheerder Enexis. Maandag 9 april starten de nutsbedrijven vanaf Hoofdstraat 88 met het vervangen van water- en gasleidingen en de huisaansluitingen. Vanaf daar werken ze in delen naar de Driehoefijzersstraat toe. Alles is erop gericht de route zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor sluipverkeer.