5 april 2018

BN de Stem: Bijval voor aanpak Zevenbergschen Hoek


Tevreden gezichten bij bewoners van de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek tijdens de drukbezochte inloopmiddag over de werkzaamheden in het dorp. ,,Het ziet er mooier uit."

door Iris van den Berg | donderdag 5 april 2018 | BN/De Stem

Zevenbergschen Hoek - Ook een aantal bewoners uit omwonende straten wisten de weg naar gemeenschapshuis De Zevensprong te vinden. Tijdens de bijeenkomst vertelden onder andere Huub Sens-Husson en Maarten Verwijst van de gemeente Moerdijk, Joleen Schrier van aannemersbedrijf Kroeze Infra en coördinator nutsvoorzieningen Stefan Franken over de afrondingsfase van het project waarbij het centrum van het dorp op de schop wordt gegooid. Met het verplanten van 27 platanen aan de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat wil de gemeente volgens Sens-Husson ‘sluipverkeer in het dorp tegengaan en de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek verbeteren.' De nutsbedrijven starten maandag met het vervangen van gas- en waterleidingen en huisaansluitingen. Vanaf Hoofdstraat 88 wordt er naar de Driehoefijzersstraat gewerkt.

Over het toekomstige uiterlijk van de Hoofdstraat zijn bewoners meneer en mevrouw Broekmans het eens. ,,Het ziet er mooier uit, dat zeker." Toch plaatst het stel, dat al bijna vijftig jaar in Zevenbergschen Hoek woont, een kanttekening: ,,Het zou wat ons betreft een stuk beter en veiliger zijn als het fietspad van de autoweg gescheiden zou worden. Dat er in de huidige situatie nog nooit een ongeluk is gebeurd, is al een wonder. Straks wordt de weg nog smaller, wat het voor fietsers levensgevaarlijk maakt. Zij moeten geen afremmend voorwerp worden." Corrie en Koos Broekhoven wonen al 44 jaar in Zevenbergschen Hoek. ,,Het zal vast een goed plan wezen, maar het kost ook een hoop geld", zegt Corrie. ,,Ik denk dat je het probleem rond het sluipverkeer nooit voor honderd procent op kan lossen. Dan moet er eerst iets aan de mentaliteit van automobilisten veranderen." Het echtpaar is blij met de eerdere maatregelen, zoals politiecontroles, ie al tegen het sluipverkeer zijn genomen. ,,Het sluipverkeer is beduidend minder geworden", zegt Koos. ,,Maar al het verkeer eruit halen, dat is onbegonnen werk." Als het gefaseerde project volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in maart 2019 afgerond.