8 juni 2018

BN de Stem: Bewoners protesteren: trottoirs alsnog omlaag


Aannemer Kroeze Infra gaat de nieuwe trottoirs op de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek lager leggen dan gepland.

door Ad Goddrie | vrijdag 8 juni 2018 | BN/De Stem

Tot grote schrik van bewoners bleek bij de herinrichting van de straat dat op sommige plaatsen de stoep hoger ligt dan aanpalende percelen. Zij trokken aan de bel. ,,De aannemer gaat het straatwerk verlagen", zegt een gemeentewoordvoerder Moerdijk.

Volgens bewoonster Kitty Wijkman lag in sommige gevallen de bestrating 15 centimeter hoger dan de vloer van woningen. ,,Eerst werd de absurde oplossing aangeboden om alle percelen op te hogen."

Onder meer uit vrees voor wateroverlast in woningen of garagedeuren die niet open gingen, dienden bewoners protest in. Aannemer en gemeente lieten woensdag weten dat de plannen worden aangepast. Volgens de gemeentewoordvoerder bleken zich in de praktijk grotere hoogteverschillen voor te doen. ,,We zoeken uit hoe dat komt. In ieder geval gaan we de stoep verlagen bij de particuliere percelen."

De doorgaande weg door Den Hoek wordt momenteel heringericht als maatregel tegen het hardnekkige sluipverkeer.