25 april 2019

BN de Stem: Groen licht voor nieuwe randweg


Raad van State wijst bezwaren agrariërs af

De Raad van State heeft gisteren met een einduitspraak de weg vrijgemaakt voor de aanleg van de noordelijke randweg Zevenbergen.

door Jan van Ommen | donderdag 25 april 2019 | BN/De Stem

Den Haag/Zevenbergen De Raad wees de laatste bezwaren en beroepen tegen het plan van de hand. Hoewel de provincie Noord-Brabant nog in overleg is over de aankoop van gronden voor de noordwestelijke tak van de randweg Zevenbergen is dat geen reden om het plan in de ijskast te zetten. Mochten de partijen er niet uitkomen dan gaat de provincie over tot onteigening van de benodigde gronden.

De Raad van State vindt wat de gronden van agrariërs VOF Rommens Wijne en D. Mulders betreft niet dat de resterende gronden niet meer bereikbaar, dan wel onbruikbaar worden. Hoewel de weg de gronden van Rommens en Mulders doorsnijden is de provincie niet verplicht alle aangrenzende gronden ook op te kopen dan wel te onteigenen.

De randweg snijdt straks de percelen van Rommens langs de Achterdijk middendoor. De provincie wil in principe alle percelen van Rommens aankopen en compensatiegronden elders aanbieden. Maar als dat niet lukt kan het ook uitdraaien op onteigening. Dan blijven er ter weerszijden van de nieuwe randweg twee smalle percelen over. Die blijven volgens de Raad van beide kanten bereikbaar en rendabel.

Hetzelfde geldt voor de percelen van Mulders. Die liggen tussen de Schansdijk en de huidige N285. De noordelijke percelen blijven bereikbaar en bruikbaar.

Alleen het zuidelijke perceel is een probleem. Alhoewel dat probleem zich snel lijkt op te lossen. Volgens de provincie is Mulders druk in onderhandeling met de uitbater van een nabijgelegen tankstation. Die wil graag zijn tankstation naar de nieuwe randweg verplaatsen. En Mulder's zuidelijk perceel ligt pal naast de nieuwe rotonde en de randweg. Maar mocht het tankstation niet doorgaan, dan ziet de Raad geen onoverkomelijk obstakel in het zuidelijk gelegen perceel.