10 november 2018

BN de Stem: Gewild Logistiek Park Moerdijk komt maar niet van de grond


Er is ‘warme belangstelling' vanuit het bedrijfsleven, zeggen provincie en havenbedrijf. Inhoudelijke bezwaren zijn eerder al van tafel geveegd. Er zijn een paar duizend banen mee gemoeid. Vijf vragen waarom het Logistiek Park Moerdijk (LPM) niet van de grond komt.

1 Wat is dat ook alweer, het LPM?
Een bedrijvenpark in de oksel van de A16/A17 nabij het dorp Moerdijk. Zo'n 150 hectare groot, bedoeld voor logistieke bedrijven vanaf vijf hectare of meer. Het Havenbedrijf Moerdijk rekent volgens directeur Ferdinand van de Oever op 2.500 tot 4.000 banen.

2 Aan de gang dus!
Provincie, gemeente en havenbedrijf zouden niks liever willen. Maar het is nog altijd wachten op een uitspraak van de Raad van State. Het Haags rechtscollege veegde eerder alle inhoudelijke bezwaren tegen het LPM van tafel, maar haalde er toch een streep
door vanwege een vormfout. De procedure moest over en toen gooide de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) roet in het eten. Het LPM heeft daar mee te maken door het vervoer per vrachtwagen, scheepvaart en trein.

3 De PAS, roet in het eten, hoe dat zo?
Deze nieuwe wet om uitstoot van stikstof terug te dringen staat op gespannen voet met Europese wetgeving. Dat was voor de Raad van State reden om een uitspraak te vragen van het Europese Hof van Justitie. In de tussentijd werden tal van zaken, waaronder het LPM, ‘on hold' gezet. Het Hof deed deze week uitspraak. Het haalde de PAS niet onderuit, maar toonde zich wel zeer kritisch, omdat maatregelen om uitstoot te verminderen onvoldoende effect hebben. Hierdoor dreigt het bijvoorbeeld voor veeboeren een stuk moeilijker te worden om hun veestapel uit te breiden, ook grote wegenprojecten staan op de tocht. Mogelijk zijn honderden vergunningen onterecht uitgegeven. De bal ligt nu terug bij de Raad van State.

4 Wat zijn de gevolgen voor het LPM?
Het is wachten op het oordeel van de Raad van State over een bezwaar dat is ingediend. Onbekend is hoe lang dit nog gaat duren. De provincie zoekt mogelijkheden om de zaak te versnellen. Zo is een zogeheten ADC-toets in beeld. De provincie moet dan onder meer aangeven hoe de uitstoot van stikstof op Natura 2000-gebieden op een andere manier gecompenseerd kan worden. Overigens is die uitstoot volgens de provincie ‘zeer beperkt' en wordt die nog kleiner omdat het havenbedrijf afspraken heeft gemaakt over ‘volledig gasloos bouwen'.

5 Hoe kansrijk is dit?
Het besluit om de weg van een ADC-toets te bewandelen moet volgens een provinciewoordvoerder nog vallen. Het zeker geen gelopen race. ,,Het vergt tijd en is van veel factoren afhankelijk. We doen wat mogelijk is."