15 mei 2019

Moerdijkse Bode: Wisselende meningen over vernieuwde wegen in Zevenbergschen Hoek


ZEVENBERGSCHEN HOEK - In de kerk aan het Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek heeft wethouder Jack van Dorst woensdag de gerenoveerde Hoofdstraat en Driehoefijzerstraat in het dorp geopend.

door Peter Houtepen | woensdag 15 mei 2019 | Moerdijkse Bode

Aanvankelijk zou de opening plaats vinden op het plein zelf, maar wegens de te verwachten regen werd er uitgeweken naar de kerk. Veel inwoners kwamen daar op af en werden getrakteerd door de middenstand van het dorp. De wethouder prees de inzet van deze mensen, die hun brood in het dorp verdienen. "Vooral de middenstand is een belangrijke pijler om de leefbaarheid in een gemeenschap als Den Hoek in stand te houden."

Leefbaarheid
De leefbaarheid is al jaren een heikel punt in het dorp. Filevorming voor de Moerdijkbrug zorgde voor veel sluipverkeer dwars door het centrum van Zevenbergschen Hoek. Er ontstonden door de drukte gevaarlijke situaties. De bevolking drong dan ook aan op maatregelen. Er werden verbodsborden voor vrachtwagens geplaatst, maar die hielpen weinig. Daarom werd besloten tot renovatie van beide straten.

Racebaan
Ondanks de verbeteringen aan de twee straten zijn de bewoners nog niet tevreden Toen wethouder Van Dorst dan stelde dat de verkeersveiligheid was verbeterd, brak er een beschaafd gejoel los in de kerkruimte. De bezoekers waren het met de wethouder eens dat het allemaal heel mooi geworden is, maar veiliger daar waren ze het niet mee eens. Inwoner Rob Lormann: "Je kunt nauwelijks tussen de paaltjes door komen en voor sommigen is de Hoofdstraat nog steeds een racebaan." De wethouder stelde dat er veel is gedaan voor de bijna 4 miljoen euro, maar dat het moeilijk is om de mentaliteit van mensen te veranderen. "Maar we geven de moed niet op om de mensen nog meer bewust te maken van waar ze mee ze mee bezig zijn. En natuurlijk gaan we ook handhaven."

Stuurwiel
Overigens zijn niet alleen de twee straten verkeersonvriendelijk gemaakt, maar is ook het geheel verfraaid met aanplantingen en is de riolering vervangen. Er waren natuurlijk ook tevreden bewoners zoals Marjolijn de Korte, die in de Hoofdstraat curiosa verkoopt. Tevreden waren ook de kinderen. Die mochten woensdag de schapen aaien van Van Driel uit Klundert en ook kregen ze van aannemer Kroese Infra een speeltoestel in de vorm van een stuurwiel die stormgeluiden produceert als je er aan draait. Waar deze geplaatst gaat worden is nog niet bekend