10 mei 2019

BN de Stem: Logistiek Park wacht op groen licht


door Ad Goddrie | vrijdag 10 mei 2019 | BN/De Stem

MOERDIJK Nog altijd brandt het rode licht voor het Logistiek Park Moerdijk. En het is onduidelijk wanneer bekend wordt of het park kan doorgaan.

Het is wachten op een uitspraak van de Raad van State over een bezwaar van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM). Het rechtscollege wees eerder alle inhoudelijke bezwaren af, maar door een vormfout moest heel de zaak opnieuw.

Vervolgens gooide onduidelijkheid over toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) roet in het eten. ,,De komende
maanden hoopt onze afdeling bestuursrechtspraak uitsluitsel te geven over de PAS.", zegt een woordvoerder van de Raad van State.

SBBM-voorzitter Wim Rijnart vindt het raar dat het LPM nog niet zeker is, maar dat er al volop wordt ‘voorgesorteerd.'

Er zijn huizen opgekocht, er is een grote partij grond aangevoerd, er zijn bomen geplant en er staat al een bouwkeet. ,,Als burger zou je er niet mee wegkomen."