15 mei 2007

Komst Logistiek Park kan 9000 banen opleveren

De komst van een logistiek park binnen de gemeentegrenzen kan 9.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat blijkt uit de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk uitgevoerde studie naar de sociaal economische effecten van...


1 2 3 4 5 6 7 8