11 juli 2007

Ondertekening Logistiek Park uitgesteld

De ministers Cramer van VROM en Van der Hoeven van Economische Zaken geven gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om te wachten met ondertekening van de intentieovereenkomst over de gebiedsontwikkeling Moerdijk, met daarin de aanleg van het Logistiek...


1 2 3 4 5 6 7 8