12 september 2009

Start m.e.r.-procedure Logistiek Park

Start m.e.r.-procedure Logistiek Park De provincie Noord-Brabant is van plan het gebied ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder, daar waar het Logisitiek Park Moerdijk gepland is, te bestemmen als bedrijventerrein. Ter voorbereiding hierop wordt...

12 september 2009

Start Milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk

Economie en leefomgeving gaan hand in hand; Start Milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk Moerdijk MeerMogelijk is het gebiedsontwikkelingsproject waarin gemeente, provincie en Rijk samenwerken. Op 3 juli 2009 ondertekenden gemeente,...


1 2 3 4 5 6 7 8