27 oktober 2009

Verslag informatie- en inspraakbijeenkomst startnotitie m.e.r. LPM

Op 5 oktober jl. heeft in restaurant ‘De Gouden Leeuw' een informatieavond plaatsgevonden over de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het Logistiek Park Moerdijk. Op deze avond is uitleg gegeven over het plan en de te volgen...

20 oktober 2009

Commissie voor de m.e.r. bezocht Logistiek Park Moerdijk

Op 15 oktober bezocht de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk, ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke partij, die deskundig advies...

2 oktober 2009

Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk

Op 3 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Deze overeenkomst bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de kwaliteit van...


1 2 3 4 5 6 7 8