28 december 2009

Richtlijnen voor de Milieueffectrapportage LPM vastgesteld

De provincie Noord-Brabant heeft, in haar rol als bevoegd gezag, de richtlijnen voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vastgesteld. In deze richtlijnen staat beschreven wat er aan milieueffecten onderzocht gaat worden voor de ontwikkeling van het...

10 december 2009

Gemeente neemt regie in Waterfront Moerdijk

De gemeente Moerdijk en Ballast Nedam hebben geen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk. Besloten is de samenwerking te beëindigen. De gemeente Moerdijk heeft besloten de volledige regie voor de...


1 2 3 4 5 6 7 8