24 juli 2019

Start herinrichting gebied ten zuiden van de Appelzak

Havenbedrijf Moerdijk gaat binnenkort aan de slag met herplanting van bomen in het gebied ten zuiden van de Appelzak. Deze herplant is nodig, omdat bij de voorbereidende werkzaamheden voor het Logistiek Park Moerdijk enkele bomen zijn gekapt....

30 april 2019

Officiële opening vernieuwde Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

Na een jaar van werkzaamheden is het zover... de officiële opening van de geheel vernieuwde Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. Dit om de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek verder te verbeteren. Op woensdag 8 mei...

26 april 2019

Raad van State: groen licht voor noordelijke randweg Zevenbergen

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk kunnen door met hun plannen voor de aanleg van de noordelijke randweg Zevenbergen. Vandaag verwierp de Raad van State de beroepschriften die waren ingediend door twee grondeigenaren. Daarmee is het...

1 maart 2019

Asfalteren Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

Van maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart gaat Kroeze Infra bv asfalteringswerkzaamheden uitvoeren in de gehele Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de noordelijke entree tot en met de rotonde...

8 november 2018

Onderzoeken op locatie voor Noordelijke Randweg Zevenbergen

De aanleg van de Noordelijke Randweg Zevenbergen komt weer een stap dichterbij. Op het tracé van de randweg worden in de periode van november 2018 tot en met januari 2019 door het hiervoor ingehuurde ingenieursbureau verschillende onderzoeken...

2 oktober 2018

Start voorbereidende werkzaamheden Noordelijke Randweg Zevenbergen

De provincie Noord-Brabant heeft de opdracht voor de contractvoorbereiding voor de aanleg van de Noordelijke Randweg gegund aan een ingenieursbureau. Hiermee kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden zoals grondonderzoeken en het...

14 augustus 2018

Start tweede fase Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

Volgende week, na de bouwvak, wordt er gestart met de tweede fase van de herinrichting Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. De herinrichting van dit gebied is het sluitstuk van de leefbaarheidsimpuls voor Zevenbergschen Hoek. Dit...

26 april 2018

Officiële start werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek

Het is zover! In de eerste week van mei gaan de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek van start. Een nieuw riool wordt aangelegd en in de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat komt nieuwe bestrating. Op woensdag 2 mei om 14:30 uur worden de...

22 maart 2018

Inloopmiddag en -avond Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

De eerste stappen van de afrondingsfase (route 3 Hoofdstraat - Driehoefijzersstraat) met het verplanten van zevenentwintig platanen zijn gezet om de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek verder te verbeteren en het sluipverkeer door het dorp tegen te...

16 februari 2018

Platanen Zevenbergschen Hoek tijdelijk naar sportvelden

De platanen die zouden verhuizen naar de zuidelijke entree van Zevenbergschen Hoek krijgen een andere nieuwe bestemming. De bomen worden tijdelijk verplaatst naar de sportvelden bij de Sporenbergstraat. Daarna kijkt de gemeente Moerdijk wat een...

10 februari 2018

Platanen Zevenbergschen Hoek verhuizen naar zuidelijke entree en nieuw ingerichte Hoofdstraat

Zevenentwintig platanen die nu nog in de middenberm aan de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek staan, krijgen in de week van 19 februari een nieuwe plek. Negentien exemplaren verhuizen naar de zuidelijke entree van het dorp, de overige acht krijgen...

16 november 2017

Gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant zetten volgende stap naar aanleg Noordelijke Randweg Zevenbergen

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben op 16 november een overeenkomst ondertekend, waarmee de volgende stap naar realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is gezet. De provincie start na ondertekening met de...

29 september 2017

Definitief ontwerp herinrichting Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

Na een periode van overleg met bewoners van Zevenbergschen Hoek is het definitief ontwerp gereed voor de herinrichting van de doorgaande route door het dorp, de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat. Tijdens verschillende bijeenkomsten in het dorp,...

14 september 2017

College stelt bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen vast

Een belangrijke stap in de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Zevenbergen is gezet; het college van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een noordelijke randweg rondom...

5 juli 2017

Vervolg zandtransport naar LPM

Vanaf 10 juli 2017 hervat het Havenbedrijf Moerdijk het zandtransport naar het plangebied Logistiek Park Moerdijk. Van december tot en met februari heeft het Havenbedrijf Moerdijk per vrachtwagen zand getransporteerd van het Industrial Park...

16 mei 2017

Aanleg Noordelijke Randweg: voldoende gekeken naar milieuaspecten

De gemeente Moerdijk heeft in de milieueffectrapportage die is opgesteld in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg in Zevenbergen voldoende gekeken naar de milieuaspecten. Dat oordeelt de onafhankelijke Commissie voor de...

27 februari 2017

Tracé en planning Noordelijke randweg bekend

Het tracé voor de Noordelijke randweg bij Zevenbergen ligt grotendeels vast. Datzelfde geldt voor de bijbehorende planning. Hoe ziet die planning er vooralsnog uit? In 2018 is de bestemmingsplanprocedure (inclusief eventueel...

21 februari 2017

Video over Noordelijke randweg beschikbaar

Er komt een nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen: de Noordelijke randweg. Dit is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het doortrekken van de Roode Vaart in het...

10 februari 2017

Digitale kaart met tracé Noordelijke Randweg beschikbaar

Vanaf vandaag is via de website van de gemeente Moerdijk een web-applicatie beschikbaar voor het publiek. Met deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg bij Zevenbergen wordt ingepast in de omgeving. Op dit moment ligt het...

18 januari 2017

Bestemmingsplan voor Noordelijke randweg Zevenbergen ter inzage

Vanaf 2 februari 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen ter inzage. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie hier. De randweg is daarnaast een belangrijke schakel...

13 december 2016

Verkeersregelaar staat half uur langer bij Zevenbergschen Hoek

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend staat er een verkeersregelaar bij de zuidelijke rotonde in Zevenbergschen Hoek, om sluipverkeer in het dorp tegen te gaan. Zijn inzet is met een half uur verlengd; vanaf 6:00 uur tot 9:00 uur is hij nu aanwezig...

7 december 2016

Tegengaan sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

Door groeiende files op de snelwegen A16/A59 en drukte van vrachtverkeer, is er steeds meer sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek. Ook de problemen rond de Merwedebrug spelen vermoedelijk een rol. Dorpsbewoners kunnen tijdens de ochtendspits slechts...

17 november 2016

Informatiebijeenkomsten Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

De inwoners van Zevenbergschen Hoek worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten over de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat op maandag 12 december 2016. De bijeenkomsten zijn 's middags van 15.30 tot 17.30 uur en 's avonds van...

27 oktober 2016

Voortgang Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

De Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek bevat verkeersmaatregelen op drie verschillende routes: I Hoge Zeedijk - Gelderseweg, 2 De Vlijt - Bloemendaalse Zeedijk & 3 Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat. Door de verkeersmaatregelen...

22 juli 2016

Logistiek Park Moerdijk: inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk hebben in juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis- en herstelwet had gerepareerd.  Tot...

21 juni 2016

Start werkzaamheden Zevenbergschen Hoek

Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek moet beperken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Heijmans. Als eerste is het traject Hoge...

7 juni 2016

Bestemmingsplan en Milieueffectrapport Noordelijke Randweg Zevenbergen ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan en het concept Milieueffectrapport (MER) worden vanaf deze week ter inzage gelegd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het aanleggen van de nieuwe provinciale weg planologisch mogelijk te maken. De...

18 februari 2016

Het is uitstel, geen afstel

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd. Wethouder Zwiers reageert op de...

13 januari 2016

Nieuwe verkeersborden weren vrachtverkeer in Zevenbergschen Hoek

In Zevenbergschen Hoek is sinds kort op de belangrijkste toegangswegen een verbod voor vrachtverkeer van kracht. Dit verbod is één van de maatregelen die genomen worden om sluipverkeer te verminderen en de overlast van zwaar verkeer in...

25 september 2015

Sluipverkeer Zevenbergschen Hoek wordt aangepakt

De zomervakantie zit er weer op, dus de Nederlandse snelwegen worden weer drukker. Ook de A16 heeft al jaren te kampen met files vanwege het drukke verkeer. De inwoners van Zevenbergschen Hoek ervaren hierdoor veel last van sluipverkeer. De gemeente...

28 juli 2015

Haventje dorp Moerdijk opgeknapt

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk is wat opgeknapt. In samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit het dorp zijn er een aantal aanpassingen voorgesteld waarvan het mogelijk was om deze op korte termijn uit te voeren. Dit...

8 april 2015

Gebied rond haven dorp Moerdijk wordt opgeknapt

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk wordt op korte termijn opgeknapt door een aantal ingrepen Het pakket van deze zogenoemde ‘korte termijn maatregelen' is tot stand gekomen in samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit het...

1 april 2015

Logistiek Park Moerdijk Start inzage voor beroep vastgesteld inpassingsplan, exploitatieplan en besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Op vrijdag 6 februari 2015 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) gewijzigd vastgesteld. Het bijbehorende Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai is op dinsdag 3 februari...

1 april 2015

Reactie burgemeester Klijs op vertrek Caldic uit Zevenbergen

Woensdag 1 april 2015 begint de verwijdering van de gebouwen van het chemische bedrijf Caldic. Alle operationele werkzaamheden van dit bedrijf dat vlakbij de kern Zevenbergen ligt, zijn eind 2014 al gestopt. Gemeente, provincie en het bedrijf zijn...

4 maart 2015

Column wethouders Thomas Zwiers: "LPM: milieu, economie en leefbaarheid kunnen en moeten hand in hand"

Vrijdag 6 februari gaf Provinciale Staten akkoord op het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk, het LPM. Ik vind dat hiermee goede stappen zijn gezet. Het LPM is zowel vanuit economisch perspectief als voor de leefbaarheid van belang. De...

6 februari 2015

Havenschap Moerdijk sluit overeenkomst met marktpartijen voor gezamenlijke ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk heeft op donderdag 5 februari een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het Havenschap zal samen met Roozen van Hoppe namens HeBeMa...

6 februari 2015

Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk. Onderwerp van debat...

13 januari 2015

Start informatiefase tender Industrial Park op haven- en industrieterrein Moerdijk

Recentelijk heeft het Havenschap Moerdijk havengebied teruggekocht dat voorheen gereserveerd was voor Shell Moerdijk. Het Havenschap zal deze grond in het deelgebied Industrial Park met een erfpachtovereenkomst aan gaan bieden aan marktpartijen. Het...

18 november 2014

Voorkeurstracé Noordelijke randweg Zevenbergen bekend

Het voorkeurstracé voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen is bekend. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben in oktober de voorkeur uitgesproken voor het omleggen van de huidige provinciale weg N285 door Zevenbergen in...

12 augustus 2014

Maatregelen verkeersprobleem Zevenbergschen Hoek liggen klaar

De oplossingen om de verkeersproblematiek in de kern Zevenbergschen Hoek aan te pakken liggen klaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een drietal bewonersgroepen aanpassingen aan 3 routes uitgewerkt in een ontwerp. Dat leidt tot een...

16 juli 2014

Poetsbeurt voor haventje Moerdijk

De gemeente Moerdijk is momenteel bezig om het haventje bij het dorp Moerdijk een grote ‘poetsbeurt' te geven. Binnenkort vindt daar een Oldtimerfestival plaats, vandaar dat de gemeente ervoor wil zorgen dat het er tijdens de festiviteiten...

23 juni 2014

Informatiecentrum over plannen Logistiek Park Moerdijk

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen voor Logistiek Park Moerdijk kunnen binnenkort terecht bij een informatiecentrum in het kantoor van het Havenschap Moerdijk (Plaza 3, Moerdijk). Er is een...

6 juni 2014

Plan Logistiek Park Moerdijk ter inzage

De Statencommissie voor Ecologie en Ruimte heeft in meerderheid ingestemd om het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen van 12 juni tot en met 23 juli hun...

27 februari 2014

Stand van zaken leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen om zo het dorp een leefbaarheidsimpuls te geven. Het college heeft...

4 oktober 2013

Finaal akkoord locatieontwikkelingsovereenkomst LPM

Havenschap Moerdijk gaat ontwikkeling trekken Finaal akkoord locatieontwikkelingsovereenkomst LPM De gemeenteraad van Moerdijk en het bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben op 26 september ingestemd met de locatieontwikkelingsovereenkomst...

14 juni 2013

Havenschap Moerdijk ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings Overeenkomst voor het Logistiek Park Moerdijk...

30 mei 2013

Vaststelling Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen vastgesteld. De notitie vormt het kader bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en bestaat uit drie...

22 mei 2013

Eerste werkzaamheden Waterfront Moerdijk

Voor de haven bij het dorp Moerdijk is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor zijn ook de steigers gecontroleerd. De steiger op de kop van de haven blijkt niet veilig te zijn. Deze wordt vooruitlopend op...

1 mei 2013

Voorbereidingsbesluit westelijke oever haven Moerdijk

Op de westelijke oever van de haven in de kern Moerdijk komt een voorbereidinsbesluit te liggen. Dat heeft de gemeenteraad van Moerdijk besloten op 25 april. Met het besluit geeft de raad aan het voorbereidingen te treffen voor een herziening van het bestemmingsplan. Zo worden ongewenste ontwikkelingen, zoals de vestiging van bedrijven voorkomen.

18 april 2013

Oplossingen voor sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

De oplossingen om het probleem van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek aan te pakken zijn in grote lijnen bekend. Het voorstel is om het doorgaand verkeer naar de A16 om de kern heen te leiden en de centrumroute onaantrekkelijker te maken voor...

15 februari 2013

Advies Commissie m.e.r. Noordelijke randweg Zevenbergen

Op 14 februari 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) haar advies aan de gemeente Moerdijk uitgebracht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen (notitie R&D). De Commissie...

28 november 2012

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen ter inzage

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen aan het project Noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding leggen tussen de Oostrand en de huidige...

12 november 2012

Aankoop Wolst rond

De gemeente Moerdijk koopt het perceel van de betoncentrale Wolst in aanloop naar de ontwikkeling van de Noordrand Zevenbergen, een van de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het vertrek van Wolst vermindert de geluids- en...

8 november 2012

Aanpak Waterfront Moerdijk in de steigers

Het college van Moerdijk is deze week akkoord gegaan met een Plan van Aanpak om het gebied rond het haventje van het dorp Moerdijk - beter bekend als Waterfront Moerdijk - te herontwikkelen. Het gebied wordt in drie deelgebieden gefaseerd aangepakt....

30 mei 2012

Herziening bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het plan biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere benutting van beschikbare gronden - en de verankering...

23 mei 2012

Voorontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk

In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Onderdeel van deze brede integrale gebiedsontwikkeling is...

16 mei 2012

Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte...

16 mei 2012

GS stellen voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vast

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk...

27 maart 2012

Gemeente pakt sluipverkeer Zevenbergschen Hoek aan

NIEUW DEELPLAN MOERDIJK MEERMOGELIJK VERVANGT GEPLANDE AANKOOP VOORMALIG CAMPINATERREIN  De gemeente Moerdijk gaat het sluipverkeer door de kern Zevenbergschen Hoek aanpakken. Eerder werd de aankoop van het voormalige campinaterrein beoogd....

1 november 2011

Haalbaarheidsonderzoek stationsgebied Lage Zwaluwe

Moerdijk gaat de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling - een van de deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk - beoogt een transferium en hoogwaardige bedrijvigheid. Allereerst worden de...

28 juni 2011

Overdracht gronden Leijten BV Klundert

Overdracht gronden Leijten BV Klundert MIJLPAAL VOOR MOERDIJK MEER MOGELIJK Begin van dit jaar heeft de gemeente Moerdijk de gronden van Leijten Transport BV aangekocht. Woensdag 29 juni vindt de overdracht van het terrein aan de Schansweg in...

31 mei 2011

Plan van aanpak Noordelijke randweg

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen, aan het project noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding leggen tussen de Oostrand en de huidige...

23 maart 2011

Uitbreiding m.e.r.-procedure Logistiek Park Moerdijk

Voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt door de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan) opgesteld. In een Startnotitie zijn op 17 december 2009 de Richtlijnen vastgesteld...

15 maart 2011

Functionele analyse statonsgebied Lage Zwaluwe gereed

Moerdijk MeerMogeljk biedt ruimte voor bedrijvigheid FUNCTIONELE ANALYSE STATIONSGEBIED LAGE ZWALUWE GEREED Het Moerdijkse college van B en W heeft in het kader van Moerdijk MeerMogelijk een functionele analyse laten maken voor het Stationsgebied...


1 2 3 4 5 6 7 8