23 maart 2011

Uitbreiding m.e.r.-procedure Logistiek Park Moerdijk

Voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt door de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan) opgesteld. In een Startnotitie zijn op 17 december 2009 de Richtlijnen vastgesteld...

15 maart 2011

Functionele analyse statonsgebied Lage Zwaluwe gereed

Moerdijk MeerMogeljk biedt ruimte voor bedrijvigheid FUNCTIONELE ANALYSE STATIONSGEBIED LAGE ZWALUWE GEREED Het Moerdijkse college van B en W heeft in het kader van Moerdijk MeerMogelijk een functionele analyse laten maken voor het Stationsgebied...


1 2 3 4 5 6 7 8