30 mei 2012

Herziening bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het plan biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere benutting van beschikbare gronden - en de verankering...

23 mei 2012

Voorontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk

In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Onderdeel van deze brede integrale gebiedsontwikkeling is...

16 mei 2012

Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte...

16 mei 2012

GS stellen voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vast

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk...


1 2 3 4 5 6 7 8