15 februari 2013

Advies Commissie m.e.r. Noordelijke randweg Zevenbergen

Op 14 februari 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) haar advies aan de gemeente Moerdijk uitgebracht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen (notitie R&D). De Commissie...


1 2 3 4 5 6 7 8