18 april 2013

Oplossingen voor sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

De oplossingen om het probleem van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek aan te pakken zijn in grote lijnen bekend. Het voorstel is om het doorgaand verkeer naar de A16 om de kern heen te leiden en de centrumroute onaantrekkelijker te maken voor...


1 2 3 4 5 6 7 8