30 mei 2013

Vaststelling Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen vastgesteld. De notitie vormt het kader bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en bestaat uit drie...

22 mei 2013

Eerste werkzaamheden Waterfront Moerdijk

Voor de haven bij het dorp Moerdijk is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor zijn ook de steigers gecontroleerd. De steiger op de kop van de haven blijkt niet veilig te zijn. Deze wordt vooruitlopend op...

1 mei 2013

Voorbereidingsbesluit westelijke oever haven Moerdijk

Op de westelijke oever van de haven in de kern Moerdijk komt een voorbereidinsbesluit te liggen. Dat heeft de gemeenteraad van Moerdijk besloten op 25 april. Met het besluit geeft de raad aan het voorbereidingen te treffen voor een herziening van het bestemmingsplan. Zo worden ongewenste ontwikkelingen, zoals de vestiging van bedrijven voorkomen.


1 2 3 4 5 6 7 8