8 april 2015

Gebied rond haven dorp Moerdijk wordt opgeknapt

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk wordt op korte termijn opgeknapt door een aantal ingrepen Het pakket van deze zogenoemde ‘korte termijn maatregelen' is tot stand gekomen in samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit het...

1 april 2015

Logistiek Park Moerdijk Start inzage voor beroep vastgesteld inpassingsplan, exploitatieplan en besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Op vrijdag 6 februari 2015 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) gewijzigd vastgesteld. Het bijbehorende Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai is op dinsdag 3 februari...

1 april 2015

Reactie burgemeester Klijs op vertrek Caldic uit Zevenbergen

Woensdag 1 april 2015 begint de verwijdering van de gebouwen van het chemische bedrijf Caldic. Alle operationele werkzaamheden van dit bedrijf dat vlakbij de kern Zevenbergen ligt, zijn eind 2014 al gestopt. Gemeente, provincie en het bedrijf zijn...


1 2 3 4 5 6 7 8