18 februari 2016

Het is uitstel, geen afstel

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd. Wethouder Zwiers reageert op de...


1 2 3 4 5 6 7 8