21 juni 2016

Start werkzaamheden Zevenbergschen Hoek

Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek moet beperken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Heijmans. Als eerste is het traject Hoge...

7 juni 2016

Bestemmingsplan en Milieueffectrapport Noordelijke Randweg Zevenbergen ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan en het concept Milieueffectrapport (MER) worden vanaf deze week ter inzage gelegd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het aanleggen van de nieuwe provinciale weg planologisch mogelijk te maken. De...


1 2 3 4 5 6 7 8