22 juli 2016

Logistiek Park Moerdijk: inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk hebben in juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis- en herstelwet had gerepareerd.  Tot...


1 2 3 4 5 6 7 8