27 februari 2017

Tracé en planning Noordelijke randweg bekend

Het tracé voor de Noordelijke randweg bij Zevenbergen ligt grotendeels vast. Datzelfde geldt voor de bijbehorende planning. Hoe ziet die planning er vooralsnog uit? In 2018 is de bestemmingsplanprocedure (inclusief eventueel...

21 februari 2017

Video over Noordelijke randweg beschikbaar

Er komt een nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen: de Noordelijke randweg. Dit is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het doortrekken van de Roode Vaart in het...

10 februari 2017

Digitale kaart met tracé Noordelijke Randweg beschikbaar

Vanaf vandaag is via de website van de gemeente Moerdijk een web-applicatie beschikbaar voor het publiek. Met deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg bij Zevenbergen wordt ingepast in de omgeving. Op dit moment ligt het...


1 2 3 4 5 6 7 8