29 september 2017

Definitief ontwerp herinrichting Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek

Na een periode van overleg met bewoners van Zevenbergschen Hoek is het definitief ontwerp gereed voor de herinrichting van de doorgaande route door het dorp, de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat. Tijdens verschillende bijeenkomsten in het dorp,...

14 september 2017

College stelt bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen vast

Een belangrijke stap in de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Zevenbergen is gezet; het college van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een noordelijke randweg rondom...


1 2 3 4 5 6 7 8